INFO / Husorden

Husorden

Husregler til at printe ud kan hentes her.

Husregler

Samt praktiske

Oplysninger

for  

Ejerforeningen

Gl. Hadsundvej

12 A - 12 B

------------------------------ 
 Der skal være stille i ejendommen.

mellem

kl. 22.00 og kl. 7.00.

I weekenden dog fra kl.24.00.

------------------------------ 

Byggestøj kun tilladt:

Mandag - Lørdag 8-19

Søndag 10-19

------------------------------ 
Hvis man ikke ønsker
reklamer og aviser
sørger man for at få påsætte

mærkat på postkassen:

 ’’Reklamer—Aviser modtaget ikke’’
 
 

Fra den 17 sep. 2018 er det

FK Distribution man skal kontakte

Via ders hjemme side WWW.FK.DK

 
 

REKLAMER OG AVISER

SORTERS FRA OG SMIDES I

AVIS CONTAINER

 
( Og ikke i opgangen !! )
 ------------------------------
 
Affaldsposen skal

afleveres i container ved

garageanlæg,


 
 ------------------------------

Der udvises generelt

hensyntagen til de

grønne områder.
 
-------------------------------- 

Henkastning af affald

på de grønne områder

må ikke finde sted.
--------------------------------  

STORSKRALD

se opslag i opgangen.
 
 
-------------------------------- 
Spild og deslige
fjernes fra opgangen.
 
--------------------------------
Det er ikke tilladt at
smide effekter ud fra altanen.
 
-------------------------------- 

Er der noget der er i stykker.

Kontakt da bestyrelsen så

det kan blive lavet.!!!

 

--------------------------------

Efterladenskaber fra husdyr
skal fjernes af dyrets ejer.

INDE & UDE.

 
 Fra d. 12 april 2012

Må man IKKE

holde Hund i ejendommen.

 

-------------------------------- 

Vaskekælder og kælderrum,

holdes rene og ryddelige.

Der må ikke
 opmagasineresting
 uden for kælderrummet.
 
  --------------------------------
 
Trappevaskerens - og viceværtens job,
er en service funktion der ikke fritager den
enkelte for nævnte henstillinger
og alm. god optræden.
 
--------------------------------
 

Hos bestyrelsen, kan der

lejes en lille højtryksrenser,

påsat en slange med dyse.

Denne kan bruges til at

rense egne kloak afløb.

Prisen for leje er kr. 100

p./dag.

Depositum er kr.600.

Lejen fratrækkes depositumet.
 
--------------------------------
 
 
 OBS! 

Underret venligst

bestyrelsen, såfremt der er

ændringer i forhold til

’’navnetavlen’’

 ’’postkassen’’
i opgangen.

Skal gøres fra hjemmesiden

 
Info - beborliste - Ændringer til beborliste.
 
Det er ikke tilladt at lave huler eller bor skruge i de nye dør 
ind til lejligheder.
 --------------------------------

Oplysninger

Vedr.

Vicevært og bestyrelse,

orienteres via opslagstavlerne
 i opgangen.

Eller hjemmesiden.

 
 
 

--------------------------------

Der findes frygtelige fristelser,

som det kræver styrke og mod at

give efter for.

Oscar Wilde

 
 
Feb. 2019
E/F Gl. Hadsunvej 12A & 12B