Projekter / Fliser

Fliser

flisearealerne er til gang og ikke kørsel med bil

vi har allerede måttet bestille omlægning og nye fliser efter en varevogn har kørt hen over dem

Bestyrelsen har iht. vedligeholdelsesplanen lavet tiltag til anlæggelse af gangsti fra opgang B, langs gavlen og hen til affaldspladsen. Gangstien vil blive etableret af fliser.

 

Projektet er udsat indtil efter facaderenoveringen (altan projekt). Da der efter renoveringens udgang formegentligt er behov for renovering af de eksisterende gangstier.

 

 

Status:
  
Pris og håndværker er fundet – men afventer afslutning på facade renovering
Pris:
  
Prisen forventes at ligge på kr. 165.000, og finansieres via vedligeholdelseskontoen

      

 

            
E/F Gl. Hadsunvej 12A & 12B